Què és i què pretén l’ERICAM?

Què és l´ERICAM?

L’Ajuntament de Sagunt, en el seu compromís per vetllar i garantir per la sostenibilitat del territori, ha iniciat el procés per a l’elaboració del´Estratègia de Reindustrialització Del Camp de Morvedre (ERICAM). Es tracta d’una Estratègia que es planteja com a principal objectiu assolir un desenvolupament sostenible, intel.ligent i integrador en la comarca i representarà l´instrument de planificació que permetrà optar a finançament europeu, nacional i regional en l´ambit de l´industrialització.

L’Estratègia definirà les prioritats d’actuació al territori del Camp de Morvedre que promoguen un desenvolupament sostenible, intel·ligent i integrador, en base als resultats d’una anàlisi de tots els àmbits (econòmic, ambiental, climàtic, demogràfic i social), així com utilitzant com a referència, estudis anteriors de caràcter municipal i supramunicipal. Tot això, en el marc d’un procés participatiu, on han d’estar involucrats els principals agents socials i econòmics.

Objectius de l´ERICAM

 • Canvi de model productiu per desenvolupar pols/clústers empresarials basats en la innovació i la generació de coneixement.
 • Generar teixit industrial propi, arrelat al territori amb centres de decisió locals-regionals.
 • Aprofitament i posada en valor de l’eix d’infraestructures existent a la comarca del Camp de Morvedre per a la generació de riquesa i ocupació: Port Marítim; Connexions ferroviàries i viàries.
 • Generar entorns d’acompanyament a les empreses i a la inversió productiva que facilite la seua implantació, manteniment creixement de sectors sostenibles i generadors de coneixement.
 • Reforç de la internacionalització i la innovació en el sector productiu existent.
 • Generació d’ocupació adreçada als sectors de afectats per processos de deslocalització a la ciutat de Sagunt, i de forma general a la població en situació de demanda d’ocupació.
 • Generació de models de formació que connecten les necessitats dels sectors estratègics amb el desenvolupament humà dels ciutadans i ciutadanes de Sagunt.
 • Model de desenvolupament urbà centrat en les persones i el capital humà que generen, la qualitat de vida i la sostenibilitat ambiental de la Comarca del Camp de Morvedre.

Àrees de treball

Especialització intel.ligent i sostenible

 • Avantatges competitius
 • Actius de la comarca?
 • Sectors representen una oportunitat per a la comarca
Capital Humà i Formació

 • Aprofitament del el capital humà disponible
 • Evitar la pèrdua de capacitats del capital humà inactiu
 • Fomentar i estimular l’esperit emprenedor
 • Formació reglada i no reglada
Model d'innovació / I + D + I

 • Participació del Sistema d’Innovació Valencià en el procés de reindustrialització de la comarca
 • Articulació d´un model d’innovació en la comarca
Altres aspectes a considerar

 • Internacionalització
 • Infraestructures
 • Economia Verda / Circular
 • Marc competencial

Fases i cronograma